wd
wd

 

 

 

 

 
ตารางสอบตัวชี้วัดครั้งที่1/57
โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน23-25 พ.ค
เชิญประชุมผู้ปกครองชั้นป.1-6
ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล1-3
ตารางสอบตัวชี้วัดครั้งที่6 ป.1-3
ตารางสอบตัวชี้วัดครั้งที่6 ป.4-6
‘ถนัดมือซ้าย’ ใครว่ามีปัญหา? เปลี่ยนไปใช้ ‘มือขวา’ ต้องทำก่อน 3 ขวบ
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะถนัดมือขวา แต่ก็มิได้หมายความว่าคนส่วนน้อยที่ถนัดมือซ้ายจะมีความผิดแปลกแ...
รู้จักความหมาย...
วิธีรับมือภัยพิบัติ...
อิทธิพลของทีวีที่มีต่อลูก...
‘ถนัดมือซ้าย’ ใครว่ามีปัญ...
6 ข้อ...ล่อให้ลูกอยากเรีย...
ค่าขนมลูก...เท่าไหร่ถึงจะ...
"วิตามินซี" เพื่อสุขภาพ...
เลี้ยงลูกด้วยการอ่าน...
กระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยด้ว...
เล่นอย่างไรให้สร้างสรรค์...
รับเกียรติบัตร [---]
การเเต่งกายชุดลูกเสือ [-]
ควรให้นักเรียนใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่อออกมาเดินนอกห้องเรียน [นักพัฒนา]
คำโบราณที่ว่าไว้ [fgdfgdfgd]
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา [fgdfgdfgd]
ประทับใจยาม ของโรงเรียน [ภัครดา. กิตติวรธำรง]
wd
กิจกรรมหล่อ-แห่เทียนพรรษา

สมาคมการศึกษาเอกชน
สพท. สงขลา เขต1
เทศบาลนครสงขลา
อบจ. สงขลา
ม.ราชภัฏสงขลา
เครือข่ายครอบครัว
กระทรวงศึกษาธิการ
โลกวรรณคดี
ทดลองวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
สารานุกรมไทย
TV ครู
ทรูปลูกปัญญา
แบบทดสอบ Online
 

 

 

 

wd